Home
Istoric
Ofertă Educaţională
Resurse umane
Resurse-materiale
Informaţii
NOTA INFORMATIVA APEL 366
Activităţi extraşcolare
Contact

Home

Grupul Şcolar Ioan Bococi din Oradea este o instituţie de învăţământ preuniversitar tehnic care reuneşte un corp profesoral cu dascăli de prestigiu şi asigură rutele educaţionale necesare dobândirii de către elevi a competenţelor şi capacităţilor operaţionale reale, de formare a unor personalităţi active, competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizii.

Grupul Şcolar "IOAN BOCOCI":

 • este o unitate şcolară pentru învăţământ masa şi învăţământ special, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la forma de zi, predarea este normală, în limba română.
 • este organizată pe principii nediscriminatorii.
 • este situat în zona centrală a municipiului.
 • şcolarizează elevi din municipiul Oradea, din alte localităţi ale judeţului şi din judeţele învecinate.
 • recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările legale elaborate de M.Ed.C.
 • examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se organizează conform reglementărilor elaborate de M.Ed.C.
 • posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în statutul Personalului Didactic şi ale reglementărilor M.Ed.C.

Grupul Şcolar "IOAN BOCOCI" oferă următoarele servicii:

 • internat
 • cantină
 • cabinet pentru consiliere psiho - pedagogică
 • asistenţă medicală cu medic şcolar şi cadre medii sanitare.

Misiunea Grupului Scolar "IOAN BOCOCI" este:
Să ofere educaţie la standarde de calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al ţării noastre, în general.